Alte Ansichtskarten - Tschechien 06 - Historische Postkarten

Vysoke Tatry - Hvozdany - Pisku - Jinec - Macocha - Frystaku

CZ-01 CZ-02 CZ-03 CZ-04 CZ-05
CZ275 Pozdrav z Pisku - Vyssi lesnicka skola - Dopisnice Pozdrav z Pisku - Vyssi lesnicka skola - Nakl. knihkupectvi Th. Kopecky v Pisku (E4508y) gel. 1903 EUR 16,00
CZ850 Ansichtskarte - Tschechien - Brandys n. L. - Zamek Brandys n. Labem - Brandeis Altbunzlau - Zamek - Verlag K. Zuna Praha (E51088) gel. EUR 6,00
CZ957 Brandys n. Orlici - Brandeis an der Adler - Foto-AK Brandys n. Orlici - Brandeis an der Adler - Foto-Ansichtskarte (G12122y) gel. 1947 EUR 7,00
CZ283 Dopisnice - Pozdrav z Jince Pozdrav z Jince - Jinetz - Querbug (E4544y) gel. 1903 EUR 9,00
CZ284 Pozdrav z Karlova Tyna - Vyletni Restaurace Rudolfa Raze Pozdrav z Karlova Tyna - Budnany - Vyletni Restaurace Rudolfa Raze (E4545y) gel. 1903 EUR 18,00
CZ285 Benesov - Beneschau - Konopiste - Burg Konopischt Benesov - Beneschau - Konopiste - Burg Konopischt (E4546y) gel. 1915 EUR 7,00
CZ286 Foto-AK - Prestice - Pschestitz - Kostel Prestice - Pschestitz - Kostel - Briefmarke entfernt (E4553y) gel. 1938 EUR 7,00
CZ833 Ansichtskarte - Tschechien - Prestice - Dekansky chram Pane dito stav. Dinzenhofera Prestice - Dekansky chram Pane dito stav. Dinzenhofera (E51069) * EUR 7,00
CZ1171 Ansichtskarte - Macocha - Punkvahöhlen - Stalaktit "Der Wächter" Macocha - Punkvahöhlen - Stalaktit "Der Wächter" (E80505) gel. 1925 EUR 7,00
CZ1172 Postkarte - Macocha - Punkwa-Tropfsteinhöhlen Macocha - Punkwa-Tropfsteinhöhlen (E80506) gel. 1925 EUR 7,00
CZ1173 Sloupske Jeskyne kulna - Foto-AK Sloupske Jeskyne kulna - Foto-AK (E80507) gel. 1925 EUR 9,00
CZ340 Stribro - Hotel Europa - Foto-AK Stribro - Hotel Europa - Foto-AK Grossformat - leichte Gebrauchsspuren (E13432y) * EUR 7,00
CZ341 Velky Senov - Groß Schönau - Foto-AK Velky Senov - Groß Schönau - Foto-AK - Marke entfernt (E13484y) gel. EUR 12,00
CZ778 Ansichtskarte - Tschechien - Velky Senov - Großschönau Velky Senov - Großschönau - Verlag Orbis (E49556) * EUR 12,00
CZ553 Ansichtskarte - Zelena Hora u Nepomuku - Johannes von Nepomuk Wallfahrtskirche am Grünberg Zelena Hora u Nepomuku - Johannes von Nepomuk Wallfahrtskirche am Grünberg - Marke entfernt (E35049) gel. 1932 EUR 7,00
CZ565 Postkarte - Stechovice - Stiechowitz - Fahrgastschiff Stechovice - Stiechowitz - Fahrgastschiff T. G. Masartk - Foto-AK - Gebrauchsspuren (E35417y) gel. 1952 EUR 7,00
CZ575 Postkarte - Chodsko Domazlize Chodsko Domazlize - Foto-AK (E35592y) gel. 1948 EUR 7,00
CZ639 Postkarte - Velke Karlovice - Dustojnicky pavilon Velke Karlovice - Dustojnicky pavilon (E37827y) * EUR 7,00
CZ1719 Velke Karlovice - Chata K. Cs. T. na Solani v pozadi Javorniky - Foto-AK Velke Karlovice - Chata K. Cs. T. na Solani v pozadi Javorniky - Foto-AK - Verlag Fototypia Vyskov - Gebrauchsspuren  - Rückseite beschrieben 1940 (G22095y) * EUR 13,00
CZ673 Uvaly u Prahy - Foto-Ansichtskarte Uvaly u Prahy - Foto-Ansichtskarte (E40540y) gel. 1952 EUR 7,00
CZ752 Ansichtskarte - Tschechien - Kudlovske Dolina Kudlovske Dolina (E43850) gel. 1949 EUR 7,00
CZ826 Ansichtskarte - Tschechien - Frystaku Frystaku - Stempelspur (E51062) gel. 1943 EUR 9,00
CZ827 Ansichtskarte - Tschechien - Prerov - Prerau - Zemska stredni skola hospodarska Prerov - Prerau - Zemska stredni skola hospodarska (E51063) gel. 1920 EUR 6,00
CZ830 Ansichtskarte - Tschechien - Liptovske hole - Pod Barancom pri Rackovej doline Liptovske hole - Pod Barancom pri Rackovej doline - leicht fleckig (E51066) gel. EUR 5,00
CZ839 Ansichtskarte - Tschechien - Lazne Letiny - Lazensky dum Lazne Letiny - Lazensky dum (E51076) gel. 1906 EUR 9,00
CZ867 Ansichtskarte - Tschechien - Dopoledne ... - Kuh - Ziege Dopoledne ... - Kuh - Ziege (E51118) * EUR 5,00
CZ1123 Ansichtskarte - Willhoscht - Vlhost 1931 Willhoscht - Vlhost 1931 - Verlag F. Wankamer Auscha (E75178) * EUR 6,00
CZ1366 Ansichtskarte - Vrbno ve Slezsku Vrbno ve Slezsku - Rückseite beschrieben (E93154) * EUR 6,00
CZ1487 Sv. Petr - St. Peter - Alpen-Hotel - Foto-AK Sv. Petr - St. Peter - Alpen-Hotel - Foto-Ansichtskarte (G1899y) * EUR 7,00
CZ1493 Postkarte - Schloss Wiesenberg Loucna nad Desnou - Vizmberk - Schloss Wiesenberg (G2350y) gel. 1912 EUR 7,00
CZ1961 Postkarte - Wachsteinbaude - Bürgstein Einsiedlerstein - Wachsteinbaude - Bürgstein - Verlag Heinrich Haase Rumburg (G52141y) * EUR 7,00
         
         

Alle Preise im Versandantiquariat enthalten die MwSt. - hinzu kommen noch die Versandkosten

CZ-01 CZ-02 CZ-03 CZ-04 CZ-05