Alte Ansichtskarten - Tschechien - Novy Jachymov - Neu Joachimsthal - Historische Postkarten

Krusna Hora - Prazsko-zelezarske spolecnosti - Zadni rybnik a hajovna

CZ122 Novy Jachymov Neu Joachimsthal - Postkarte Novy Jachymov Neu Joachimsthal - Krusna Hora - Erzgebirge - Verlag Adolf Votocek Novy Jachymov - Briefmarke entfernt (E3833y) gel. 1930 EUR 9,00
CZ125 Postkarte - Novy Jachymov Novy Jachymov - Verlag Adolf Votocek Novy Jachymov - Briefmarke beschädigt (E3843y) gel. 1925 EUR 9,00
CZ173 Ansichtskarte - Novy Jachymov - Zadni rybnik a hajovna Novy Jachymov - Zadni rybnik a hajovna - Verlag Adolf Votocek Novy Jachymov - Briefmarke entfernt (E3894y) gel. 1925 EUR 11,00
CZ235 Hlavni knz Hrbitova Novy Jachymov - Ansichtskarte Hlavni knz Hrbitova Novy Jachymov - Verlag Bohumil Votocek Novy Jachymov - Briefmarke entfernt (E3967y) gel. 1923 EUR 7,00
CZ234 Postkarte - Krusna Hora u Noveho Jachymova Krusna Hora u Noveho Jachymova - Neu Joachimsthal - Verlag Bohumil Votocek Novy Jachymov - Briefmarke entfernt (E3965y) gel. 1930 EUR 7,00
CZ277 Postkarte - Novy Jachymov Novy Jachymov - Neu Joachimsthal - Verlag Bohumil Votocek Novy Jachymov ca. 1910 (E4510y) * EUR 21,00
CZ547 Ansichtskarte - Tschechien - Novy Jachymov Novy Jachymov - Marke entfernt (E35031) gel. 1934 EUR 8,00
CZ1331 Ansichtskarte - Jachymov - Radiove lazne Jachymov - Radiove lazne - Verlag S. K. v. H. Jachymov (E89553) gel. 1934 EUR 9,00
CZ1396 Ansichtskarte - Novy Jachymov Hlavni knz Hrbitova - Novy Jachymov - Verlag Bohumil Votocek Novy Jachymov (E94844) * EUR 7,00
CZ1397 Ansichtskarte - Noveho Jachymova Krusna Hora u Noveho Jachymova - Verlag Bohumil Votocek Novy Jachymov (E94845) * EUR 7,00
CZ1446 Novem Jachymove - Mine - Eingang zum Bergwerk - Postkarte Vjezd do dolu - Zeske Montanni spolecnosti v Novem Jachymove - Eingang zum Bergwerk - Verlag Bohumil Votocek Novy Jachymov - Marke entfernt (E99835y) gel. EUR 9,00
CZ1968 Postkarte - Vjezd do dolu - Prazske zelezarske spolecnosti v Novem Jachymove Vjezd do dolu - Prazske zelezarske spolecnosti v Novem Jachymove - Eingang zum Bergwerk - Verlag Vaclav Neumann Novy Jachymov - Marke entfernt (G53963y) gel. EUR 9,00
         
         

Alle Preise im Versandantiquariat enthalten die MwSt. - hinzu kommen noch die Versandkosten